Cervo-Go vroeger en nu

1957

Start van de R.L.T.O. of met de populaire benaming "AVONDSCHOOL", te De Panne. De 99 inschrijvingen, verdeeld over 10 vakken, werd een succes genoemd. Dit aantal groeide en tijdens het schooljaar '63-'64 werd een maximum van 250 leerlingen bereikt. Tengevolge van een zekere verzadiging begonnen de inschrijvingen echter langzaam af te nemen. De herstructurering door het Ministerie in '72-'73 (de technische afdelingen werden geschrapt) deed dit aantal verder dalen gedurende de 7 daarop volgende jaren. 

1981

1981 luidde vernieuwing in: de afdelingen hotelbedrijf - keuken en handvaardigheden werden opgericht. Toen reeds werd de basis gelegd van de huidige structuur. Ons principe: aanleren via het "zelf-doen", door niet passief te kijken maar actief deel te nemen, verhoogde het enthousiasme én de leervreugde bij de cursisten. Hierdoor steeg het totaal aantal cursisten weer tot boven de 250. 

1986

In 1986 werd gestart met fusioneren. Veurne met maar één afdeling trad als eerste toe. In '91 volgden Gistel en Poperinge; Nieuwpoort en Ieper het jaar daarop. Hierdoor steeg het aantal cursisten gestaag en haalde men tijdens het schooljaar '96-'97 net geen 2000 inschrijvingen. 

1997

Om ons succes nog meer kracht bij te zetten konden wij onze nieuwe lokalen aan de "Owls Square" in De Panne inhuldigen begin '97-'98. Een realisatie te danken aan de volharding en toewijding van een groot aantal cvo Cervo-Go aanhangers en medewerkers. Dank zij dit CERVO-blok in De Panne konden wij onze organisatie volwaardig en onder ideale omstandigheden verder uitbreiden. Hierdoor kon cvo Cervo-Go zijn cursisten een optimale service bieden. 

2001

Het succes van cvo Cervo-Go zet zich ook door in de 21ste eeuw. Niet alleen stijgt wederom het cursistenaantal (de piek van 3500 wordt overschreden), ook het aanbod aan cursussen neemt hand over hand toe. Naast een groeiende interesse voor het rijke aanbod aan informaticapakketten, zitten ook de taalcursussen in de lift. Vanaf september 2001 breidt het centrum voor volwassenenonderwijs zich uit met een zevende vestiging, met name Middelkerke. 

2003

In De Panne worden er nieuwe informatica en taalklassen gebouwd. Een moderne infrastructuur zorgt er voor dat het aantal cursisten verder toeneemt. 

2004

De nieuwe klassen worden in gebruik genomen in De Panne en de parkeerplaatsen worden voor de cursisten heraangelegd. 

2005

Voor het eerst wordt de taalcursus Arabisch ingericht. Tevens start de cursus Italiaans voor het eerst met groot succes. 

2006

Nieuwe lokalen voor de taalcursussen te Diksmuide worden in gebruik genomen. Ook nieuwe lokalen te De Panne voor bouw en taalcursussen worden in gebruik genomen. Extra parkeergelegenheid voor gehandicapten wordt voorzien te De Panne. 
De plannen om "De Repos" (=bar) in De Panne te vernieuwen zijn klaar. 
Cvp Cervo-Go start met een cursus Chinees te Ieper. 

2007

De viering van 50 jaar cvo Cervo-Go.

2010

Op de campus De Panne wordt het nieuwe onthaal officieel geopend.  Cvo Cervo-Go breidt haar afdelingen in Diksmuide verder uit.  Door grondige rennovatiewerken krijgt de campus Diksmuide een nieuwe uitstraling en een grotere capaciteit. Er worden vanaf dan taalcursussen, ICT-cursussen, cursussen fotografie en mode, alsook opleidingen bouw, elektriciteit, kok, bakker en kapper ingericht.  Cvo Cervo-Go start met slagersopleidingen in de professionele slagerijschool van het GO! Technisch Atheneum Diksmuide.

2011

Cvo Cervo-Go start met het aanbieden van opleidingen in Gecombineerd Onderwijs.  Gecombineerd onderwijs is een verantwoorde mix van contactmomenten op school en afstandleren vanop de computer thuis via het internet.  Zo krijgt de cursist de kans om te leren, onafhankelijk van plaats en tijd, op momenten dat het voor hem of haar beter uitkomt en aan het tempo dat het beste bij hem of haar past. De cursist kan echter steeds blijven rekenen op de professionele ondersteuning van de leerkracht.  Cvo Cervo-Go start met de opleiding fietsenmaker in Nieuwpoort.  In Diksmuide starten we met de opleiding Polyvalent onderhoudsmedewerker gebouwen.  Op de campus Ieper worden grondige rennovatiewerken uitgevoerd, waardoor de campus groeit aan capaciteit en mogelijkheden.  In 1 jaar tijd is cvo Cervo-Go Ieper de 2de grootste campus van het centrum, met cvo Cervo-Go De Panne nog steeds op de eerste plaats.  In Ieper starten nieuwe opleidingen stukadoor, elektriciteit, mode en schoonheidsverzorging.  Ook de keuken voor de professionele koksopleiding wordt grondig gerenoveerd. 

2013

Cvo Cervo-Go start met opleidingen Tweedekansonderwijs voor volwassenen die niet in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs en dit alsnog via het volwassenenonderwijs willen behalen.  In De Panne en Ieper starten we met de opleiding Toeristisch Receptionist.  In Diksmuide starten we met opleidingen vleesbewerker en verkoper in de slagerij in samenwerking met VDAB.

2014

Cvo Cervo-Go opent een nieuwe fotostudio op de campus Ieper voor de afdeling fotografie.  De nieuwe afdeling Tweedekansonderwijs blijft groeien, zowel in Ieper als in De Panne. 

2015

We hervormen de afdeling Nederlands voor anderstaligen en introduceren onze nieuwe website.  We starten met de afdeling Personenzorg en hiermee met de opleidingen Verzorgende en Zorgkundige.  We starten met de afdeling Handel en de opleiding Polyvalent Verkoper.  Bedrijfsbeheer stoppen we in het kleedje gecombineerd onderwijs.    In de afdeling ICT starten we met de nieuwe opleiding ICT-technicus en netwerkbeheerder.  Cursisten die de opleiding Polyvalent Verkoper of ICT-technicus en netwerkbeheerder combineren met algemene vorming kunnen hun diploma secundair onderwijs behalen in slechts 1 jaar tijd via het Tweedekansonderwijs. 

 

Zoek opleidingen

Thema
Vestiging
Opleidingsdagen
Voorkennis
Duur van de opleiding