Je bent goed bezig!

Wie verdient volgens u het label 'Je bent goed bezig!'? 

Enige tijd geleden lanceerden de cursisten van het Tweedekansonderwijs het project 'Je bent goed bezig!'. Aan de hand van een digitaal label dat via de online media wordt toegekend (facebook, twitter, printerest, …) worden personen of organisaties gelauwerd die op één of ander vlak goed bezig zijn. Het label is niet alleen een vorm van erkenning, maar draagt ook bij tot de bekendheid van een organisatie of persoon. Daarenboven hangt er aan het label ook een opdracht vast. Als uitverkoren organisatie of persoon moet je ook zelf op zoek gaan naar een andere organisatie of persoon die dit label ook verdient. Wij kregen als Centrum voor Volwassenenonderwijs van de cursisten Tweedekansonderwijs het label 'Je bent goed bezig!' toegewezen. Een mooi gebaar waar we graag ook ons steentje aan willen bijdragen. We zouden het als centrum wel leuk vinden mocht een cursist van Cervo-Go een voorstel doen tot nominatie. M.a.w., wie zou jij graag in 'the picture willen plaatsen' en eens een compliment willen geven? Stuur uw suggesties voor 1 maart 2016 naar gregory@cervogo.be. Uit de inzendingen kiezen we de persoon of organisatie die er met kop en schouders boven uitsteekt. Vermeld misschien bij de nominatie ook waarom je het label 'Je bent goed bezig!' wenst toe te kennen. De nominatie wordt bekend gemaakt op dinsdag 1 maart! Speciaal voor het project werd een FB-pagina in het leven geroepen. Alle info en reeds gelauwerde personen en organisaties kan u terugvinden op https://www.facebook.com/jebentgoedbezig.

Zoek opleidingen

Thema
Vestiging
Opleidingsdagen
Voorkennis
Duur van de opleiding