Cervo-Go naait 'schorten voor autisme'

Cvo Cervo-Go naait schorten voor het goede doel

Dat Cervo-Go, het centrum voor volwassenenonderwijs, zich ook op sociaal vlak engageert, is al langer een feit. In mei 2014 organiseerden cursisten van het tweedekansonderwijs in Ieper samen met de hotelafdeling een benefietmaaltijd. De uiteindelijke opbrengst (€1500) werd geschonken aan de afdeling pediatrie van het Jan Yperman ziekenhuis.

Deze keer is het de afdeling mode die de handen in elkaar slaat. En dat laatste kan je haast letterlijk opvatten. Op zaterdag 17 januari zal de afdeling mode o.l.v. lesgeefster Kathleen Vandenbogaerde een reeks schorten maken ten voordele van de actie 'schorten voor autisme'.

De deelname aan het goeie doel is er gekomen op initiatief van Bea Callemeyn, cursiste mode aan cvo Cervo-Go te Ieper. “Een goeie vriendin organiseerde onlangs een workshop 'schort naaien' met het oog op deelname aan een goed-doel-actie. Haar zoontje van acht jaar leidt immers aan Autisme Spectrum Stoornissen (ASS).”

ASS is een aangeboren en levenslange stoornis in de ontwikkeling van sociale, communicatieve en verbeeldingsvaardigheden met een neurobiologische basis. Dit uit zich vooral in beperkingen in sociale interactie, communicatie en verbeeldingsvermogen. Structuur en voorspelbaarheid zijn voor mensen met een ASS aandoening primordiaal.

Om deze vrij ongekende vorm van autisme in de kijker te plaatsen en geld in te zamelen ter ondersteuning van gezinnen met kinderen die leiden aan ASS, wordt er pop-up naaibazaar georganiseerd. Concreet komt het er op neer dat mensen individueel of in groep een schort naaien en deze afstaan voor het goede doel.

Ook de afdeling mode van cvo Cervo-Go ondersteunt deze actie. Op zaterdag 17 januari organiseren ze vanaf 13u30 een naainamiddag in de Cieperzaal, Brugseweg 309 te Sint-Jan. Na afloop worden de schorten via de webshop van VN Clean (www.vnclean.be), het schoonmaakbedrijf te Kortemark waar Nathalie werkzaam is, beoordeeld en verkocht. De actie wordt ook gekoppeld aan een wedstrijd. De origineelste ontwerpen worden beloond met een prijs.

Voelt u er ook iets voor om de actie 'Schorten voor autisme' op één of andere manier te ondersteunen? Neem dan contact op met Bea Callemeyn, 0479/ 700 648. De actie loopt nog tem 2 april 2015. De volledige wedstrijdvoorwaarden vindt u terug op www.vnclean.be of surf naar de FB-pagina 'schorten voor autisme'. Alle opbrengsten gaan integraal naar de Vlaamse Verenging Autisme.

Zoek opleidingen

Thema
Vestiging
Opleidingsdagen
Voorkennis
Duur van de opleiding