Vlaams opleidingsverlof

Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering het “Vlaams Opleidingsverlof” (VOV) goed. Voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later geldt het Vlaams opleidingsverlof. Dit Vlaams Opleidingsverlof komt in de plaats van het "betaald educatief verlof". Het VOV heeft ook gevolgen voor het gebruik van de opleidingscheques. De hervorming houdt veranderingen in voor alle betrokken partijen: de werknemer/cursist, de werkgever en ons centrum als opleidingsverstrekker. We informeren je graag verder over de nieuwe regelgeving en de aangepaste processen via deze website. We doen dit van zodra de informatie door de overheid beschikbaar wordt gesteld.

Zoek opleidingen

Thema
Vestiging
Opleidingsdagen
Voorkennis
Duur van de opleiding