Op zoek naar een opleiding of naar informatie? Geef hier je zoekterm in.

Italiaans

Italiaans 6 Nieuwpoort

Italiaans 6 Nieuwpoort

U bevindt zich nu in het laatste jaar van de vierjarige “Threshold”- cyclus. U hebt intussen het Italiaans op niveau B1 goed onder de knie en evolueert geleidelijk aan naar het B2- niveau (volgens het Europees Referentiekader) . 

Het accent komt uiteraard te liggen op het mondeling taalgebruik. Dit betekent dat u meer en meer praktische spreekoefeningen krijgt. Onder begeleiding leert u actief deelnemen aan discussies en groepsgesprekken en verscheidene communicatiestrategieën hanteren. Geleidelijk aan zult u het spreekvertrouwen krijgen dat u nodig hebt. Uw persoonlijke inbreng is zeker welkom; hebt u bijvoorbeeld zin om een korte presentatie te geven over een onderwerp dat u interesseert, dan is dat mogelijk.

Om u beter mondeling uit te drukken heeft u in de eerste plaats een rijkere woordenschat nodig. Vroeger behandelde onderwerpen keren weliswaar terug maar er wordt dieper op ingegaan of ze worden vanuit een nieuwe invalshoek belicht. Ook de spraakkunst van de afgelopen jaren wordt hernomen, zij het steeds met de nadruk op het gebruik ervan in de praktijk.

Het schriftelijk taalgebruik richt zich vooral naar het dagelijks gebruik in mails, correspondentie (bv. sollicitatiebrief, vraag naar informatie, bestelling) en het weergeven van een gebeurtenis in bv. een kort verslag.

Voor lezen en luisteren wordt in ruime mate gebruik gemaakt van authentieke bronnen. We lezen o.a. artikels uit een krant of tijdschrift, een fragment uit een roman, een enquête, een reclametekst en een handleiding. We beluisteren o.a. interviews van radio of televisie, een filmfragment, een telefoongesprek en beeldmateriaal op het internet.  

Naast het communicatieve aspect staan we ook uitgebreid stil bij de Italiaanse cultuur en samenleving zodat ‘il Bel Paese’ uw tweede thuisland zal worden.

U leert dit alles aan de hand van een communicatief handboek aangevuld met door de leerkracht uitgekozen teksten, oefeningen, audio- en videomateriaal. 

De officiële benaming van deze cursus is Italiaans Threshold 4 mondeling + Italiaans Threshold 4 schriftelijk

Deze opleiding omvat:
Duur opleiding 120lt
Prijs € 180
Cursusmateriaal € 44,3
Voorkennis vereist Italiaans 1 (120lt)
Italiaans 2 (120lt)
Italiaans 3 (120lt)
Italiaans 4 (120lt)
Italiaans 5 (120lt)
Lesdata
Vestiging Dag Tijdstip Van Tot Lokaal Afstandsonderwijs Meer info Inschrijven
Cervo-Go Nieuwpoort Woensdag
18:30 - 21:45

7/09/2022

24/05/2023 7
nee Inschrijven