Vrijstelling aanvragen

EVC-procedure:

De afkorting EVC staat dus voor ‘Eerder Verworven Competenties’. Centraal staat daarbij het idee dat competenties niet alleen verworven worden op de schoolbanken maar ook tijdens de uitoefening van je job, je vrije tijd, via zelfstudie, enzovoort. Als competenties worden verworven op school, ontvangen afgestudeerden daarvoor een kwalificatiebewijs. Echter, ook de competenties die mensen verwerven buiten de schoolbanken verdienen erkenning en kunnen soms tot vrijstellingen van gehele of gedeeltelijke opleidingsonderdelen leiden.

Het erkennen van competenties betekent dat een daartoe aangestelde instelling aan de hand van een vastgelegde procedure formeel bevestigt dat de persoon de competenties bezit die hij/zij zegt verworven te hebben. Sinds het academiejaar 2004-2005 kan een aanvraag ingediend worden om eerder verworven competenties te laten erkennen.

 

Klik op document voor het aanvraagformulier vrijstelling op basis van EVC.
Klik op procedure om de stappen te kennen die gevolgd moeten worden.


EVK-procedure:

EVK staat voor de Erkenning van een 'Eerder Verworven Kwalificatie'. Een Eerder verworven Kwalificatie is een studiebewijs dat aangeeft dat je een formeel leertraject, al of niet binnen onderwijs, met goed gevolg hebt doorlopen. Het is een bewijs dat je in een evaluatie, extern aan onze opleiding, hebt aangetoond dat je bepaalde competentie(s) hebt verworven.

Als studiebewijs komt in aanmerking:

  • een creditbewijs uit een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs (hogeschool of universiteit)

  • een creditbewijs uit een andere opleiding binnen onze hogeschool

  • een studiebewijs behaald in het regulier onderwijs

  • een studiebewijs behaald buiten het regulier onderwijs

  • een studiebewijs uit het buitenland

  • een behaald 'bewijs van bekwaamheid' (zie EVC)

Dergelijk studiebewijs kan door onze opleiding via een onderzoek op stukken (EVK-procedure) worden erkend en kan vervolgens de basis vormen voor de aanvraag van vrijstelling voor één of meer opleidingsonderdelen van het studietraject dat je wilt volgen. 

Om in aanmerking te komen voor vrijstelling omwille van EVK, moet je aantonen dat: 

  • het studiebewijs door jou behaald is (authenticiteit);

  • de behaalde kwalificatie waarnaar je studiebewijs verwijst overeenkomt met de competenties die verworven worden in de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling aanvraagt (relevantie);

  • voldoende recent is (actualiteitswaarde).


Klik op document voor het aanvraagformulier vrijstelling op basis van EVK.
Klik op procedure om de stappen te kennen die gevolgd moeten worden.Infosessie Tweedekans onderwijs

Heb je interesse voor deze opleiding en/of infosessie? Meld je dan hier aan.

Meer info

Info Zorgkunde

Heb je interesse voor deze opleiding en/of wil je een infosessie bijwonen? Meld je hier aan en we nemen snel contact met je op.

Meer info

150u bijscholing voor zorgkundigen - 5 bijkomende handelingen

Zorgkundigen mogen vanaf 1 september 2019, mits een bijkomende opleiding van 150 uur, bijkomende verpleegkundige taken uitvoeren bij een patiënt, zoals het toedienen van oogdruppels of het meten van de suikerspiegel of de bloeddruk.

Meer info