Vaak gestelde vragen

Het eerste semester start op maandag 5 september 2016.  Het tweede semester start op maandag 16 januari 2017.

Op de homepagina van onze website (www.cervogo.be) vindt u in de linkerkolom al onze opleidingsplaatsen. Klik op de foto van de opleidingsplaats in uw buurt en in één oogopslag ziet u alle opleidingen.

U kan online inschrijven via de website (www.cervogo.be) - zie homepagina. In bepaalde vestigingen worden er ook inschrijfmomenten georganiseerd. Deze vindt u eveneens terug op de homepagina onder de rubriek 'Info- en inschrijfmomenten in uw buurt' en klik op het woordje 'verder'. Tijdens de eerste les kan u ook inschrijven via de leerkracht.

De betaling gebeurt met cash geld, via Bancontact (enkel in De Panne) of met opleidingscheques.

Inschrijven en betaling gebeurt rechtststreeks bij inschrijving aan ons onthaal in De Panne of Ieper.  Opleidingscheques kunt u echter ook achteraf afgeven aan uw leerkracht in de les (tegen ontvangstbewijs).

Schrijft u online in via deze website, dan ontvangt u een factuur met gestructureerde mededeling voor de betaling.  

Uw inschrijving is pas definitief nadat u het bedrag van de opleiding hebt betaald. Indien u online inschrijft, moet de betaling gebeuren binnen de eerste vijf werkdagen.

Wie online inschrijft, ontvangt per mail of per post de definitieve inschrijvingsfiche. Deze definitieve inschrijvingsfiche is eveneens uw factuur. De gestructureerde mededeling op de inschrijvingsfiche dient u te vermelden bij de betaling van uw opleiding. Een getekend exemplaar van uw inschrijffiche dient u terug te bezorgen aan onze onderwijsinstelling, cvo Cervo-Go, St. Elisabethlaan 6, 8660 De Panne of u kan deze eveneens afgeven aan uw leerkracht of een secretariaatsmedewerker.

Zonder probleem. Indien u reeds hebt betaald, en u bezorgt ons nadien uw opleidingscheques, dan storten wij het bedrag aan opleidingscheques terug.

U kan de opleidingscheques telefonisch bestellen op het nummer 0800 30 700 of online via de website van de VDAB.

Opleidingscheques zijn bestemd voor iedereen die met een arbeidsovereenkomst of 'onder gezag' werkt zoals arbeiders, bedienden, ambtenaren en onderwijzend personeel. Bent u hooggeschoold, dan komt u enkel in aanmerking als u in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. U bent hooggeschoold als u hogere studies hebt afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie.

Opleidingscheques kunnen enkel gebruikt worden voor opleidingen die erkend zijn binnen het stelsel van het betaald educatief verlof. Dat betekent voor ons Centrum dat voor de meeste opleidingen nog opleidingscheques kunnen worden gebruikt, maar niet meer voor de studiegebieden/opleidingen die opgenomen zijn in de lijst die door VDAB werd opgesteld en die u kan raadplegen via volgende link: http://vdab.be/opleidingscheques/lijstopleidingen.shtml#volwassenenonderwijs

U koopt een cheque van een bepaalde waarde maar u betaalt slechts de helft. U betaalt de opleiding met cheques met een maximum van € 250 per jaar.  Let wel, u bent pas definitief ingeschreven nadat u betaalt hebt.  Indien u bij inschrijving dus nog niet over de opleidingscheques beschikt dient u het inschrijvingsgeld en de verbuiksgoederen of het cursusmateriaal voor te schieten.  U krijgt uw geld teruggestort van zodra u de opleidingscheques tegen ontvangstbewijs binnen brengt.  Wij raden u dus aan om tijdig uw opleidingscheques te bestellen. 

In bepaalde gevallen kan u een bijkomende tegemoetkoming krijgen:

  • Heeft u geen diploma secundair onderwijs? Dan wordt uw persoonlijke bijdrage voor het aanschaffen van opleidingscheques volledig terugbetaald. Deze maatregel geldt voor alle opleidingen verstrekt door ons centrum (zie verder “Geen diploma secundair onderwijs?”)

Bestellen?

info: www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml

U bestelt uw opleidingscheques het best voor de start van uw opleiding. Indien dit niet meer mogelijk is dan kan u alsnog uw cheques bestellen. Dit kan nog tot 2 maanden na de start van de cursus. Wie na de start van de cursus opleidingscheques besteld, moet de cursus wel eerst zelf betalen.

 De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum staan op de cheques vermeld.

Op onze website (www.cervogo.be) kan u telkens de verschillende tijdstippen en start- en einddata van de opleidingen terugvinden. Klik op de homepagina (in de linkerkolom) op de foto van de opleidingsplaats in uw buurt. Het volledige uurrooster van alle opleidingen verschijnt dan automatisch.

Op uw inschrijvingsformulier vindt u ook steeds alle informatie terug.  

Een cursus wordt pas ingericht wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Het nieuwe decreet van het volwassenenonderwijs laat immers niet toe om cursussen in te richten voor kleine groepen.

Indien een cursus wordt afgelast en u niet op een ander tijdstip de cursus kan volgen of u geen interesse hebt in een andere cursus, dan wordt het cursusgeld integraal terugbetaald. We brengen u ofwel telefonisch of per mail op de hoogte van de schrapping.

Zoek opleidingen

Thema
Vestiging
Opleidingsdagen
Voorkennis
Duur van de opleiding