Inschrijving nieuwsbrief

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de zogenaamde 'GDPR wetgeving' die van kracht is vanaf 25 mei 2018) dien je zelf aan te geven dat je de nieuwsbrieven van cvo Cervo-Go wil blijven ontvangen. Doe je dit niet, dan zal je jammergenoeg niet langer op de hoogte gebracht worden van alle (nieuwe) cursussen. Gelieve onderstaand Googleform aan te klikken en de verplichte velden in te vullen.

https://docs.google.com/forms/d/1T6hUtHO1XKd32JmHSlx2VuyIw8BmA6fI-qv4hcqEWJk/edit

 Bij het raadplegen van deze website worden persoonsgegevens (naam en email-adres) verwerkt wanneer u intekent voor de nieuwsbrief. In dat geval worden de persoonsgegevens die via de nieuwsbrief overgemaakt worden, verwerkt door cvo Cervo-GO! om de inschrijvingen te beheren. De gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden.

De Algemene verordening Gegevensbescherming biedt u de mogelijkheid om inzage te vragen van uw gegevens en ze desgevallend aan te vullen en te verbeteren. Daartoe kan u rechtstreeks contact opnemen met cvo Cervo-Go!, via het contactformulier. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig.

Zoek opleidingen

Thema
Vestiging
Opleidingsdagen
Voorkennis
Duur van de opleiding