Opleidingen cvo Cervo-Go en VDAB

De aanhoudende economische crisis eist inzake werkgelegenheid meer en meer zijn tol. Voor het eerst is het aantal tijdelijke werklozen opnieuw gestegen. Vooral laaggeschoolden en jongeren worden hierbij het zwaarst getroffen.  Cvo Cervo-Go en VDAB richten daarom gezamenlijk opleidingen in voor werkzoekenden met als hoofddoel tewerkstelling na afloop van de opleiding.  Het betreft korte opleidingen onder het motto 'de snelste weg naar werk'.  

Om het tij te keren is de noodzaak aan degelijke opleidingen afgestemd op de noden van de arbeidsmarkt, meer en meer aan de orde. Dat besef is al een tijdje doorgedrongen bij cvo Cervo-Go. Onder het motto 'samen sterk' zijn verschillende projecten ontstaan tussen cvo Cervo-Go en VDAB. Deze kruisbestuiving werpt nu ook zijn vruchten af. Cursisten die in een gezamenlijk project cvo Cervo-Go/VDAB stappen, hebben uitzicht op werk.  Na een intensieve stage en begeleiding op de werkvloer zoeken de trajectbegeleiders samen met de cursisten naar een plaats van tewerkstelling.  De geslaagde samenwerking tussen de VDAB en cvo Cervo-Go toont aan dat het afstemmen van een opleiding met betrekking tot een bepaalde doelgroep de graadmeter is van het succes. VDAB levert hulp van onschatbare waarde bij de rekrutering van langdurig werklozen voor deze projecten. Afhankelijk van het soort project wordt de trajectbegeleiding voorzien door cvo Cervo-Go zelf of door VDAB en zijn partners.  

Na afloop van de opleiding krijgen de cursisten een officieel diploma erkend door het Departement Onderwijs en Vorming.  Uiteraard kan elke cursist er vrij voor opteren om zich nadien verder te verdiepen in de gekozen opleiding en bij te studeren bij cvo Cervo-Go tot een hoger niveau. Indien de cursist die keuze maakt is er ook een mogelijikheid om bepaalde opleidingen te combineren met de opleiding algemene vorming om zo via ons Tweedekansonderwijs een diploma secundair onderwijs te behalen met nog meer succes op de arbeidsmarkt gegarandeerd.  Dit kan zowel overdag als 's avonds, in contact- en afstandsonderwijs of een combinatie van beiden naargelang de voorkeur van de cursist. 

Hieronder beschrijven we de projecten die we samen met VDAB succesvol op touw hebben gezet.  Cvo Cervo-Go behaalt een zeer hoge graad van tewerkstelling van haar cursisten door een gedreven en kwaliteitsvolle traject- en stagebegeleiding.

 

Opleiding Zorkundige: 1-jarige voltijdse dagopleiding in Nieuwpoort

Zie jij jezelf als een sociaalvoelend iemand?  Kan jij je je goed inleven in andere mensen en heb je een gezond verantwoordelijkheidsgevoel?  Ben je ook nauwgezet en werk je graag samen met andere mensen?  Is jouw antwoord op deze vragen 'ja', dan is een opleiding binnen Personenzorg jou wellicht op het lijf geschreven.  Als zorgkundige sta je in voor de dagelijkse zorg van ouderen, gezinnen en personen met een beperking.  Je staat onder toezicht van verpleegkundige.  Zorgkundigen werken in verschillende sectoren en op verschillende terreinen: de gezins- en thuiszorg, de thuisverpleging en in verschillende verzorgingsinstellingen zoals rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, dagcentra, etc...

Heb je reeds het diploma verzorgende?  Breid bij ons je diploma uit tot zorgkundige in 1 semester!

Combineer de opleiding zorgkundige met de opleiding algemene vorming en behaal je diploma secundair onderwijs via het Tweedekansonderwijs!

De opleiding gaat door op Campus Vierboete, Arsenaalstraat 20 in Nieuwpoort.  Voor meer info neem vrijblijvend contact op via zorg@cervogo.be of bel 058 41 51 61.  

Klik hier voor meer info

 


Opleiding Verkoper in de slagerij

De Verkoper in de slagerij is een persoon die ondersteunende werkzaamheden in de slagerij uitvoert, onder begeleiding bereidingen op basis van vers vlees maakt, onder begeleiding verkoopsklare bereidingen voor de slagerij maakt. Hij zorgt voor de toonbankverkoop. De Verkoper in de slagerij is iemand die na een opleiding aan de slag gaat.

VERKOPERS

In de opleiding Verkoper in de slagerij leert de cursist basisvaardigheden en -technieken met betrekking tot de verkoop van vers vlees, vleeswaren, vleesbereidingen en alle voedingsmiddelen al dan niet voorverpakt die door de wetgever in toonbankverkoop kunnen worden toegelaten. Na de opleiding kan de cursist:

 • de schotels in de toonbank schikken en presenteren
 • met de kassa en de weegschaal werken
 • toonbank aanvullen en herschikken
 • winkelklare producten versnijden
 • vleeswaren verpakken
 • de vragen van klanten commercieel verwerken

Deze verkoopopleiding wordt aangevuld met twee modules uit de traiteuropleiding, namelijk Verkoopklare gerechten deel 1 en 2. In dit deel van de opleiding leert de cursist verschillende traiteursgerechten en schotels maken.  Door de opleiding Verkoper in de slagerij uit te breiden met de modules Verkoopklare gerechten versterken we het profiel van de cursist zodat hij of zij nog beter inzetbaar wordt op de arbeidsmarkt.  

Er is geen voorkennis voor deze opleiding vereist.

ontdek hier het leertraject
 
Met het oog op het hanteren van levensmiddelen zijn wij wettelijk verplicht een medisch attest op te vragen (Toepassing van het koninklijk besluit van 17 maart 1971). U dient dit attest te laten invullen door uw huisarts.  Bij aanvang van de cursus dient u het formulier in bijlage af te geven aan de leerkracht of het secretariaat. 

Het betreft een voltijdse dagopleiding van 2 maanden. Na afloop van de opleiding behaalt de cursist een VDAB-certificaat en een diploma van cvo Cervo-Go erkend door het departement onderwijs en vorming. Bovendien worden de afgestudeerden door de leerkracht/coördinator van cvo Cervo-Go na de stage toegeleid naar een vaste werkplek. Samen met VDAB staan wij sterk voor werk.

Inschrijven: Voor meer informatie over deze opleiding in samenwerking met VDAB en inschrijvingsmodaliteiten kunt u contact op nemen met opleidingscoördinator dhr. Sandy Evrard: 0472 955 465 of info@cervogo.be  

Wij bieden deze opleiding met VDAB 1x per schooljaar aan. De opleidingscoördinator zal u de startdatum meedelen en u uitnodigen voor de infosessie. 

Verder studeren?  

Na deze opleiding kan de cursist vrij kiezen om verdere opleiding te volgen tot slager of kok. Indien de opleidingen kok of slager gecombineerd worden met algemene vorming, kan de cursist een diploma secundair onderwijs behalen via het Tweedekansonderwijs bij cvo Cervo-Go.  Meer info vindt u op deze website bij 'Tweedekansonderwijs'.  

Locatie: cvo Cervo-Go Diksmuide, Kaaskerkestraat 22, 8600 Diksmuide.

Opleiding Vleesbewerker

De officiële benaming van deze opleiding is ‘Uitsnijder/uitbener’

De Uitsnijder/uitbener is een persoon die, vertrekkend van de gehalveerde runderen en varkens, de operationele werkzaamheden van het uitsnijden van de technische delen en het uitbenen van de verschillende delen uitvoert. Hij is tewerkgesteld in uitsnijderijen en kan op diverse plaatsen in de uitsnij- en uitbeenlijn ingezet worden. De Uitsnijder/Uitbener is iemand die na een opleiding aan de slag gaat.

In de opleiding Uitsnijder/uitbener leert de cursist basisvaardigheden en -technieken met betrekking tot het klaarmaken van vleeskwartieren en slachtafvallen om deze in het consumptiecircuit te brengen. Na de opleiding kan de cursist:

 • het werk plannen en organiseren
 • de nodige grondstoffen en materieel voorzien
 • een varken uitsnijden en uitbenen
 • een rund uitsnijden en uitbenen.

Vleesbewerker

Met het oog op het hanteren van levensmiddelen zijn wij wettelijk verplicht een medisch attest op te vragen (Toepassing van het koninklijk besluit van 17 maart 1971). U dient dit attest te laten invullen door uw huisarts.  Bij aanvang van de cursus dient u het formulier in bijlage af te geven aan de leerkracht of het secretariaat. 

Download hier het medisch attest!

Cvo Cervo-Go biedt de opleiding aan in een gewoon avondtraject waarin iedereen kan instappen.  Hiervoor kunt u inschrijven via deze website of het secretariaat in Ieper of De Panne.  Daarnaast bieden wij deze opleiding ook specifiek aan in samenwerking met VDAB.  De samenwerking resulteert in een voltijdse dagopleiding van 3 maanden.  Na afloop van de opleiding behaalt de cursist een VDAB-certificaat en een diploma van cvo Cervo-Go erkend door het departement onderwijs en vorming.  Bovendien worden de afgestudeerden door de leerkracht/coördinator van cvo Cervo-Go na de stage toegeleid naar een vaste werkplek.  Samen met VDAB staan wij sterk voor werk. 

Inschrijven: Voor meer informatie over deze opleiding in samenwerking met VDAB en inschrijvingsmodaliteiten kunt u contact op nemen met opleidingscoördinator dhr. Sandy Evrard: 0472 955 465.   

Wij bieden deze opleiding met VDAB 2x per schooljaar aan.  De opleidingscoördinator zal u de startdatum meedelen en u uitnodigen voor de infosessie.  Er is geen voorkennis nodig voor deze opleiding, iedereen kan starten.  

Verder studeren?  Na deze opleiding kan de cursist vrij kiezen om verdere opleiding te volgen tot slager of ambachtelijk slager. Indien de opleiding slager of ambachtelijk slager gecombineerd wordt met algemene vorming, kan de cursist een diploma secundair onderwijs behalen via het Tweedekansonderwijs bij cvo Cervo-Go.  Meer info vindt u op deze website bij 'Tweedekansonderwijs'.  

Locatie: cvo Cervo-Go Diksmuide, Kaaskerkestraat 22, 8600 Diksmuide (voor de opleidingen slagerij werkt cvo Cervo-Go intensief samen met GO! Technisch Atheneum Diksmuide).  

ontdek hier het leertraject

 

Opleiding medewerker brasserie/tearoom project 'Cappuccino'

Dit is een project van cvo Cervo-Go, CVO MIRAS en VDAB en gaat jaarlijks afwisselend door in cvo Cervo-Go De Panne en cvo Cervo-Go Ieper.  Met dit project geven wij u de kans om het diploma medewerker brasserie/tearoom te behalen met uitzicht op tewerkstelling.  In 3 maanden volgen de cursisten een intensieve horeca-opleiding onder de deskundige begeleiding van onze docenten en coaches.  

Het projectidee voor Cappuccino startte vanuit de Sociaal Economische Raad (SERR) voor de regio Oostende-Westhoek.  Ondanks de crisis, blijft de horeca met een constante vraag naar geschoolde medewerkers zitten.  Het begrip “knelpuntberoep” wordt ondertussen met bijna alle functies in de horeca geassocieerd.  Het tekort aan bekwaam horecapersoneel is dus zeer ernstig. 

Tegelijkertijd komen steeds meer werkzoekenden op de arbeidsmarkt, die de weg naar een job niet blijken te vinden.  Door gebrek aan opleiding en ervaring is er voor de kansengroepen nauwelijks instroom in het normale arbeidscircuit. 

Met “Cappuccino” wordt aan beide noden een oplossing gegeven.  Deelnemers aan dit project worden gedurende 3 maanden klaargestoomd voor een job in de horeca.  Na het volgen van deze opleiding wordt voor deze mensen het pad naar een job in de horeca vereenvoudigd.  Zij kunnen erna solliciteren in een lokale taverne, bistro, snackbar, tearoom of eetcafé.  Onze chefs en de career counsellors trainen de cursisten in het bereiden van tearoomspecialiteiten, kleine bistromaaltijden en snacks.

Naast het aanleren van horecavaardigheden, worden de deelnemers ook gecoacht in het ontwikkelen van de nodige attitudes.  Via een persoonlijke aanpak worden hen de sociale attitudes aangeleerd ter aanvulling van hun opgedane kennis.  Een houding van stiptheid, motivatie en teamspirit wordt hen bijgebracht. 

De VDAB maakt dit project mogelijk vanuit de provinciale middelen. De lokale werkwinkel van de VDAB levert hierbij hulp van onschatbare waarde bij de rekrutering. 

Met het Cappuccino project willen wij niet enkel het pad effenen naar werkgelegenheid, maar ook de mensen warm maken voor verdere opleidingen binnen de horeca.  De opleiding gegeven in dit project kan ook een aanzet betekenen voor het aanvatten van een opleiding hulpkok of kok.   De cursisten krijgen ook de mogelijkheid om een diploma secundair onderwijs te behalen via het Tweedekansonderwijs in Ieper en De Panne.  Om een diploma te behalen moeten zij de opleiding kok combineren met de opleiding aanvullende algemene vorming.  Met een diploma secundair onderwijs op zak, verhogen zij hun kansen op de arbeidsmarkt en kunnen zij studies in het hoger onderwijs aanvatten.    

 Er is geen voorkennis voor deze opleiding vereist.

ontdek hier het leertraject
 

Verder studeren?  Na deze opleiding kan de cursist vrij kiezen om verdere opleiding te volgen tot hulpkok of kok. Indien de opleiding kok gecombineerd wordt met algemene vorming, kan de cursist een diploma secundair onderwijs behalen via het Tweedekansonderwijs bij cvo Cervo-Go.  Meer info vindt u op deze website bij 'Tweedekansonderwijs'.  

Locatie: De opleiding wordt één keer per jaar, in het voorjaar georganiseerd, afwisselend in cvo Cervo-Go Ieper (Minneplein 8900 Ieper) en De Panne (St. Elisabethlaan 6 8660 De Panne).

Inschrijven: Contacteer de lokale werkwinkels van Ieper voor Cappuccino Ieper en Veurne voor Cappuccino De Panne:

Werkwinkel Ieper: Esplanade 6, 8900 Ieper 057 22 65 31 (maart 2019)

Werkwinkel Veurne: Pannestraat 13, 8630 Veurne 058 31 43 68 (maart 2020)

 


Opleiding 'Start to Metaal' ism Tofam en VDAB

Droom je van een job in de metaalsector?  Wij zetten je op weg!  Cvo Cervo-Go, Tofam, Mentor VZW en VDAB slaan de handen in elkaar voor een intensieve metaalopleiding zodat je nadien aan de slag kan in de metaalsector. Heb je interesse voor deze opleiding?  Neem dan contact op met onze administratie 058 41 51 61 of info@cervogo.be

 Voor wie?

 • Je bent werkzoekende
 • Je wil werken in de metaalsector

Wat?

Je maakt kennis met de metaalsector.  Onze coach begeleidt je stap per stap naar de passende job in de metaalsector.  

Infosessie

Je krijgt informatie over hoe wij je kunnen helpen aan een job in de metaalsector

Metaalbad

 • Je krijgt een duidelijk beeld van de metaalsector via informatiemomenten, bezoeken aan metaalbedrijven en opleidingscentra ...
 • Samen gaan we na wat je tewerkstellingsmogelijkheden zijn in de sector.
 • Na het metaalbad kan je beslissen of de opleiding iets voor jou is

 Opleiding

 • Basis mechanica
 • Lassen
 • Basis elektriciteit
 • Plaatbewerking
 • Planlezen
 • Sollicitatietraining

Stage

Je volgt een stage in een bedrijf waar een vacature is.  

 Werk 

 • Je coach ondersteunt je intensief bij het zoeken naar een job in de metaalsector
 • Ook na je aanwerving kan je terecht bij je coach

Voordelen?

 • Door de opleiding en de beroepsstage vergroot je kans op een job.
 • Het kost niets:
  • Bevriezing van je werkloosheidsuitkering tijdens opleiding en stage
  • Gratis opleiding
  • Verplaatsingsonkosten worden vergoed
  • Extra premies van het sectorfonds Tofam

Waar?

Cvo Cervo-Go Diksmuide, Kaaskerkestraat 22

Interesse?

Bel 058 41 51 61

Mail info@cervogo.be 

 

 

 

 


 

Zoek opleidingen

Thema
Vestiging
Opleidingsdagen
Voorkennis
Duur van de opleiding