Overzicht

Voetverzorger 1-jarige opleiding (versneld tempo)

Omschrijving

De opleiding bestaat uit 2 modules, namelijk Pedicure 1 en Pedicure 2.

De module Pedicure 1 bestaat uit 3 onderdelen:

Basiskennis voetverzorging (60lt), Initiatie voet- en nagelverzorging (40lt), Elementaire voetverzorgingstechnieken (60lt)

Wat komt er aan bod:

1. Basiskennis voetverzorging (60 lestijden)

In deze module verwerft de cursist een stevige theoretische onderbouw van weefselleer en anatomie in het kader van voetverzorging. Hij leert eveneens een behandelingsplan invullen om een nagelverzorging uit te voeren.

2. Initiatie voet- en nagelverzorging (40 lestijden)

In deze module leert de cursist een eenvoudig behandelingsplan invullen voor het uitvoeren van een elementaire voetverzorging. Hij leert eveneens de verschillende mogelijkheden van manuele nagelverzorging uitvoeren, een voetcrème inmasseren, de behandeling uitvoeren op basis van elementaire kennis van nagel, huid, producten en materialen en de behandeling flexibel aanpassen aan de invloeden ervan op de nagel. Communicatievaardigheden en deontologie worden in het kader van het ontvangen van een klant bijgebracht. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd.

3. Elementaire voetverzorgingstechnieken (60lt lestijden)

In deze module leert de cursist een behandelingsplan invullen voor het uitvoeren van een nagelverzorging. Hij leert nagelverzorging, manueel en met apparaten uitvoeren, voetmassage en de techniek ter voorkoming van het ingroeien van de nagels. Hij leert de behandeling uitvoeren op basis van kennis van nagel en huid en hun anomalieën, van lichaamsstelsels, fysiologie, cosmetische producten, farmaceutische hulpmiddelen, materialen en apparaten. Hij leert de behandeling flexibel aanpassen naargelang de invloeden ervan op de nagel. Communicatievaardigheden en deontologie worden in het kader van het ontvangen van een klant bijgebracht. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd.

De module Pedicure 2 bestaat uit 3 onderdelen:

Aanvullende technologie voetverzorging (60lt), Aanvullende voet- en nagelverzorging (60lt), Bijzondere voetverzorgingstechnieken (40lt)

Wat komt er aan bod:

1. Aanvullende technologie voetverzorging (60 lestijden)

In deze module leert de cursist een behandelingsplan opmaken voor het uitvoeren van een volledige voetverzorging. Hij leert ook de verschillende mogelijkheden voor het uitvoeren van een voetverzorging, met en zonder apparaten, op basis van kennis over de voet, voetanomalieën, lichaamsstelsels, fysiologie, cosmetische producten, farmaceutische hulpmiddelen en materialen. Hij verwerft de kennis over de veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften m.b.t. de voetverzorging.

2. Aanvullende voet- en nagelverzorging (60 lestijden)

In deze module leert de cursist een behandelingsplan opmaken en het zelfstandig uitvoeren van een aangepaste voetverzorging bij klanten. Hij leert ook de behandeling aanpassen aan de invloeden ervan op de voet. Communicatievaardigheden en deontologie worden met het oog op het ontvangen van een klant bijgebracht. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd.

3. Bijzondere voetverzorgingstechnieken (40lt)

In deze module leert de cursist verbanden en specifieke verzorgingstechnieken toepassen in het kader voetverzorging. Hij leert ook de behandeling aanpassen. Communicatievaardigheden en deontologie worden in het kader van het ontvangen van een klant bijgebracht. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd aangebracht.

Na het succesvol afronden van de modules Pedicure 1 en Pedicure 2 behaalt u het certificaat voetverzorger.

U kunt daarna nog een specialisatiejaar bijzondere voetverzorgingstechnieken volgen namelijk de module Pedicure 3. Dan behaalt u het certificaat 'Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger'. 

Voor deze cursus kunt u betalen met Opleidingscheques en Vlaams Opleidingsverlof aanvragen.  

Via de leerkracht kunt u tijdens de eerste les 2 handboeken aanschaffen die u kunt gebruiken gedurende de hele opleiding. De kostprijs van die boeken bedraagt €50.  Voor de opleiding voetverzorger dient de cursist zelf de gereedschappen/materialen aan te kopen. Samen met de boeken komt dit neer op max. €400 voor de totale opleiding. Wat er precies dient aangekocht te worden wordt besproken tijdens de eerste les. U bent vrij om zelf te kiezen waar u uw gereedschappen aankoopt. 

vereiste voorkennis

ontdek hier het leertraject

 

Deze opleiding omvat volgende cursussen

Naam opleiding Duur Prijs  
Voetverzorger 1-jarige opleiding (pedicure 1 + 2 samen) 320lt € 590,00 Meer info