Overzicht

Google Classroom voor onderwijsprofessionals

Duur opleiding: 80lt
Prijs: € 120,00

Deze opleiding wordt 100% in afstandsonderwijs gegeven. 

Het overschakelen op online lesgeven tijdens de opschorting van de lessen omwille van het coronavirus is bijzonder intensief geweest voor alle onderwijsprofessionals. Overstappen op afstandsonderwijs waar mogelijk is heel gemakkelijk gezegd. Elke leerkracht is tot het uiterste gegaan om dat te realiseren op zo’n korte periode en dan nog vaak in een huis vol kinderen en/of zorgen. 

Om leerkrachten verder te wapenen met stevige skills voor afstandslessen voorzien wij een opleiding in digitaal lesgeven. In de opleiding wordt het digitaal lesgeven niet alleen bekeken in functie van afstandsleren. We bekijken hoe je een digitaal klasplatform ook kunt integreren in je reguliere contactlessen en hoe je extra ondersteunend materiaal kunt ontwikkelen om te differentiëren of om in te halen.

In de opleiding vertrekken we vanuit Google Classroom. Google Classroom wordt het klaslokaal waarin de lessen gegeven worden. We trekken een ruim register aan digitale tools open die je kunt hanteren om je lessen in de classroom interactief en boeiend te maken. De training gaat dus veel verder dan Google Classroom alleen. Enkele voorbeelden van digitale tools: bookwidgets, videocaptatie, presentaties, online testing…..etc

Het gaat om een heel praktische, online opleiding met coaching en begeleiding van onze IT-professionals op het gebied van afstandsleren. 

De leerkrachten worden opgeleid tot gebruiker van de tools om leerstof/opdrachten/evaluaties digitaal aan te brengen zowel voor contact- als voor afstandsonderwijs .

Elke leerkracht die deelneemt aan deze opleiding zal begeleid worden door onze docenten voor het opzetten van een eigen virtuele klas.  

De opleiding bestaat uit 2 modules uit het officiële opleidingsprofiel ‘ICT in een educatieve context’. De opleiding bedraagt 80 lestijden (lt).

Module 1: elektronische leeromgeving (officiële benaming uit het opleidingsprofiel)

Module 2: ICT in een educatieve context (officiële benaming uit het opleidingsprofiel)

Na afloop krijgen de deelnemers 2 officiële deelcertificaten (erkend door het Departement Onderwijs & Vorming).

Opbouw van de cursus

1.    Het opzetten van het platform voor de leerlingen (ongeveer 20 LT)

Standaard wordt het platform Google Classroom gebruikt in deze opleiding.

Leerkrachten die reeds werken of willen werken met een ander platform dan Google Classroom (Teams of Smartschool) worden in aparte groepen geplaatst.  Na afsluit van de inschrijvingen worden de deelnemers hierover bevraagd.

Elke leerkracht zal zijn eigen ‘echte’ klassen / groepen leren aanmaken. Je leert hoe je je leerlingen moet toevoegen aan de klas en hoe je je klas kunt inrichten en organiseren (plaats voor documenten, filmpjes, forum, …)

2.    Aanleren van verschillende tools (20 à 30 LT)

 • Algemene tips voor afstandsonderwijs
 • Tips and Tricks met Chrome, Extensies, Web-Apps, Add-ons
 • Bookwidgets
 • Google Docs /forms/ Spreadsheet /  Presentations …
 • Google Meet
 • Screen-o-matic
 • Quizizz
 • Kaizena
 • Thinglink
 • Padlet
 • en andere
 • Tools op vraag van de leerkrachten

3.    Begeleiding / ondersteuning (30 à 40 LT)

Leerkrachten werken zelf aan eigen projecten die ze in hun vak / klas nodig zullen hebben. De coach zal hen hierin begeleiden en feedback geven. 

Er zal ook een forum zijn voor de deelnemende leerkrachten onderling om tips en tricks uit te wisselen en elkaar te ondersteunen en adviseren.

4.    Praktisch

Deadline inschrijven: 12/02/2021

Tussen 12/02 en de start van de cursus ontvangt elke deelnemer een korte vragenlijst via Google Form per email. Via deze vragenlijst willen we polsen naar de basiskennis en de verwachtingen van de cursus. Op basis van deze informatie proberen we je nog beter van dienst te zijn doorheen de cursus.

Voor de Scholen van GO! Scholengroep Westhoek is er een korting van €40. Indien hun leerkrachten de opleiding wensen te volgen via het navormingsbudget van de school met goedkeuring van de directie, betalen zij slechts €80 ipv €120 per inschrijving.
Hun leerkrachten kunnen inschrijven via deze site en klikken op de knop gratis* om hun inschrijving te valideren. De facturatie zal gebeuren via de school waar de leerkracht lesgeeft. 

Er kan momenteel niet ingeschreven worden voor deze cursus.
Je kunt wel ons interesseformulier invullen.

Interesse