Overzicht

Google Classroom voor onderwijsprofessionals

Duur opleiding: 80lt
Prijs: € 120,00

Het overschakelen op online lesgeven tijdens de opschorting van de lessen omwille van het coronavirus is bijzonder intensief geweest voor alle onderwijsprofessionals. Overstappen op afstandsonderwijs waar mogelijk is heel gemakkelijk gezegd. Elke leerkracht is tot het uiterste gegaan om dat te realiseren op zo’n korte periode en dan nog vaak in een huis vol kinderen en/of zorgen. 

Om leerkrachten verder te wapenen met stevige skills voor afstandslessen voorzien wij een opleiding in digitaal lesgeven. In de opleiding wordt het digitaal lesgeven niet alleen bekeken in functie van afstandsleren tijdens een eventueel volgende lockdown. We bekijken hoe je een digitaal klasplatform ook kunt integreren in je reguliere contactlessen.

In de opleiding vertrekken we vanuit Google Classroom. Google Classroom wordt het klaslokaal waarin de lessen gegeven worden. We trekken een ruim register aan digitale tools open die je kunt hanteren om je lessen in de classroom interactief en boeiend te maken. De training gaat dus veel verder dan Google Classroom alleen. Enkele voorbeelden van digitale tools: bookwidgets, videocaptatie, presentaties, online testing…..etc

Het gaat om een heel praktische, online opleiding met coaching en begeleiding van onze IT-professionals op het gebied van afstandsleren. 

De leerkrachten worden opgeleid tot gebruiker van de tools om leerstof/opdrachten/evaluaties digitaal aan te brengen zowel voor contactmomenten als voor eventuele overschakeling naar afstandsonderwijs indien er zich een volgende lockdown zou voordoen.

Elke leerkracht die deelneemt aan deze opleiding zal begeleid worden door onze docenten voor het opzetten van een eigen virtuele klas.  

Vestiging Dag Tijdstip Van Tot Lok.    
Afstandsonderwijs

01/10/2020

02/05/2021 Inschrijven