Overzicht

Lichaamsverzorging beginners

Duur opleiding: 160lt
Prijs: € 240,00
Cursusmateriaal: € 14,00
Verbruiksgoederen: € 70,00

De module 'Lichaamsverzorging beginners' bestaat uit 3 submodules = Lichaamsmassage (80lt) + Basiskenis van het lichaam (40lt) + Ontharingstechnieken (40lt). Dit maakt dat de module 'Lichaamsverzorging beginners' in totaal 160 lestijden beslaat.

Na het succesvol beeïndigen van de submodules Lichaamsmassage (80lt) en Basiskennis van het lichaam (40lt) behaalt u het officieel attest van de opleiding masseur = 120lt.  Dit certificaat is erkend door het Departement Onderwijs en Vorming.  

In deze opleiding komen volgende onderwerpen aan bod:

Lichaamsmassage (80lt)

In deze module leert de cursist een behandelingsplan invullen voor het uitvoeren van een Zweedse massage op het lichaam. Hij leert de verschillende mogelijkheden manueel toepassen, verwerft elementaire kennis over anatomie en materialen en leert de behandeling flexibel aanpassen aan de invloeden ervan op het lichaam en aan het reactievermogen van de huid. Communicatie en deontologie worden in het kader van het werken met collega’s en klanten bijgebracht. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd.

Basiskennis van het lichaam (40lt)

In deze module verwerft de cursist een grondige kennis van huid, lichaamsstelsels, fysiologie en materialen. Die kennis moet leiden tot een gefundeerde basis voor het opstellen van een aangepast behandelingsplan.

Ontharingstechnieken (40lt) 

In deze module leert de cursist een behandelingsplan invullen voor het uitvoeren van ontharingen op het lichaam. Hij leert de verschillende mogelijkheden manueel toepassen, de behandeling flexibel aanpassen aan de invloeden ervan op het lichaam en aan het reactievermogen van de huid. Communicatie en deontologie worden in het kader van het werken met collega’s en klanten bijgebracht. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd.

betalen met opleidingscheques. 

Er kan momenteel niet ingeschreven worden voor deze cursus.
Je kunt wel ons interesseformulier invullen.

Interesse