Overzicht

Pedicure 1 * 2-jarige opleiding

Duur opleiding: 160lt
Prijs: € 240,00
Cursusmateriaal: € 55,00
Opleidingscheques: ja

De module Pedicure 1 bestaat uit 3 onderdelen:

Basiskennis voetverzorging (60lt), Initiatie voet- en nagelverzorging (40lt), Elementaire voetverzorgingstechnieken (60lt)

Wat komt er aan bod:

1. Basiskennis voetverzorging (60 lestijden)

In deze module verwerft de cursist een stevige theoretische onderbouw van weefselleer en anatomie in het kader van voetverzorging. Hij leert eveneens een behandelingsplan invullen om een nagelverzorging uit te voeren.

2. Initiatie voet- en nagelverzorging (40 lestijden)

In deze module leert de cursist een eenvoudig behandelingsplan invullen voor het uitvoeren van een elementaire voetverzorging. Hij leert eveneens de verschillende mogelijkheden van manuele nagelverzorging uitvoeren, een voetcrème inmasseren, de behandeling uitvoeren op basis van elementaire kennis van nagel, huid, producten en materialen en de behandeling flexibel aanpassen aan de invloeden ervan op de nagel. Communicatievaardigheden en deontologie worden in het kader van het ontvangen van een klant bijgebracht. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd.

3. Elementaire voetverzorgingstechnieken (60lt lestijden)

In deze module leert de cursist een behandelingsplan invullen voor het uitvoeren van een nagelverzorging. Hij leert nagelverzorging, manueel en met apparaten uitvoeren, voetmassage en de techniek ter voorkoming van het ingroeien van de nagels. Hij leert de behandeling uitvoeren op basis van kennis van nagel en huid en hun anomalieën, van lichaamsstelsels, fysiologie, cosmetische producten, farmaceutische hulpmiddelen, materialen en apparaten. Hij leert de behandeling flexibel aanpassen naargelang de invloeden ervan op de nagel. Communicatievaardigheden en deontologie worden in het kader van het ontvangen van een klant bijgebracht. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd.

Er wordt met 2 handboeken gewerkt voor de hele opleiding.  Die boeken moeten slechts 1x aangekocht worden voor de totale opleiding. Het cursusmateriaal bedraagt €50 met dit boek inbegrepen.  Eens u dit boek heeft aangeschaft betaalt u slechts €5 cursusmateriaal per module van de opleiding. 

De cursisten die hun eigen freestoestel gebruiken in de lessen betalen slechts €50 verbruiksgoederen. De cursisten die de freestoestellen van het centrum wensen te gebruiken betalen €30 verbruiksgoederen extra, dus €80 verbruiksgoederen.  

Vestiging Dag Tijdstip Van Tot Lok.    
Cervo-Go Ieper Ma 18:20 - 22:30

09/09/2019

25/05/2020 G02 Wachtlijst
Cervo-Go Gistel Di 18:20 - 22:30

10/09/2019

28/05/2020 SVZ Wachtlijst