Opleidingscheques, KMO en kortingen

Opleidingscheques voor werknemers

Opleidingscheques zijn bestemd voor iedereen die met een arbeidsovereenkomst of 'onder gezag' werkt zoals arbeiders, bedienden, ambtenaren en onderwijzend personeel. Bent u hooggeschoold, dan komt u enkel in aanmerking als u in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. U bent hooggeschoold als u hogere studies hebt afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie.

Opleidingscheques kunnen enkel gebruikt worden voor opleidingen die erkend zijn binnen het stelsel van het betaald educatief verlof. Dat betekent voor ons Centrum dat voor de meeste opleidingen nog opleidingscheques kunnen worden gebruikt, maar niet meer voor de studiegebieden/opleidingen die opgenomen zijn in de lijst die door VDAB werd opgesteld en die u kan raadplegen via volgende link: http://vdab.be/opleidingscheques/lijstopleidingen.shtml#volwassenenonderwijs

U koopt een cheque van een bepaalde waarde maar u betaalt slechts de helft. U betaalt de opleiding met cheques met een maximum van € 250 per jaar.  Let wel, u bent pas definitief ingeschreven nadat u betaalt hebt.  Indien u bij inschrijving dus nog niet over de opleidingscheques beschikt dient u het inschrijvingsgeld en de verbuiksgoederen of het cursusmateriaal voor te schieten.  U krijgt uw geld teruggestort van zodra u de opleidingscheques tegen ontvangstbewijs binnen brengt.  Wij raden u dus aan om tijdig uw opleidingscheques te bestellen. 

In bepaalde gevallen kan u een bijkomende tegemoetkoming krijgen:

  • Heeft u geen diploma secundair onderwijs? Dan wordt uw persoonlijke bijdrage voor het aanschaffen van opleidingscheques volledig terugbetaald. Deze maatregel geldt voor alle opleidingen verstrekt door ons centrum (zie verder “Geen diploma secundair onderwijs?”)

Bestellen?

info: www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml

 

Opleidingscheques mogelijk conform de geldende regelgeving.

Werknemers in de bouwsector

 

Werknemer uit de bouwsector hebben recht op een premie van het Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid.

Info: 056 24 55 40 – www.debouw.be

 

Geen diploma secundair onderwijs?

 

 

Indien u via het Tweedekansonderwijs bij cvo Cervo-Go uw diploma secundair onderwijs wenst te behalen (dat kan nu zelfs in 1 schooljaar!), kunt u het volledige betaalde bedrag aan inschrijvingsgeld voor de door u gekozen beroepsopleiding terugvorderen via een premie van de Vlaamse Gemeenschap.  Een opleiding Tweedekansonderwijs bij cvo Cervo-Go bestaat uit 2 delen:

Aanvullende algemene vorming = hiervoor hoeft u geen inschrijvingsgeld te betalen, de opleiding is gratis, u betaalt enkel voor het cursusmateriaal 

Een beroepsopleiding naar keuze = hiervoor betaalt u wel het inschrijvingsgeld en de verbruiksgoederen, maar u kunt dus de premie aanvragen bij de Vlaamse Overheid ter waarde van het door u betaalde inschrijvingsgeld, nadat u geslaagd bent en het certificaat van de opleiding kunt voorleggen.

Indien u reeds opleidingscheques besteld had, krijgt u enkel de door u betaalde bijdrage voor de opleidingscheques terugbetaald.  

U kunt het nodige formulier “Aanvraag voor een premie voor de inschrijving in een centrum voor volwassenenonderwijs” terugvinden via deze link: http://www.ond.vlaanderen.be/formulieren/fiche.asp?id=3833

Info: 0800 30 700 – www.vdab.be

 

Tegemoetkoming of vrijstelling van inschrijvingsgeld

 

 

 

Tegemoetkoming of vrijstelling voor cursisten met:

  • VDAB-attest
    • Voortaan vindt u uw VDAB-attest via de link ‘Aanvraag CVO-attest’ op de startpagina van ‘Mijn loopbaan’ (http://vdab.be/mijnloopbaan). Het attest is al deels ingevuld. Als cursist dient u enkel nog de naam van de opleiding aan te vullen en het attest te handtekenen. 
  • OCMW-attest
  • Arbeidsongeschiktheidsattest (+66%)

kmo-portefeuille voor ondernemers

 

Met de KMO-portefeuille neemt de overheid 50% van uw opleidingskost ten laste. Het is sinds 1 januari 2009 de opvolger van de BEA-maatregel. 

De onderneming kan de subsidieaanvraag indienen tot 14 kalenderdagen NA de start van de opleiding. De onderneming heeft vervolgens 30 kalenderdagen na de bevestiging door ons Centrum om de eigen bijdrage in de portefeuille te storten.

De subsidie vergoedt 50% van uw kosten in verband met opleiding, advies, kennis of mentorschap. De opleidingen worden enkel gesubsidieerd wanneer ze gegeven worden door een erkend vormingscentrum, zoals cvo Cervo-Go.

Vanaf 1 januari 2013 wordt het maximaal subsidiabel bedrag van de pijler opleiding beperkt tot 90 euro per opleidingsuur. Bij een subsidieaanvraag zal opgegeven moeten worden hoeveel uren opleiding zullen gevolgd worden. De subsidie wordt dan automatisch beperkt tot maximaal 45 euro per opleidingsuur.

De beperking van de subsidie tot 45 euro per uur gevolgde opleiding betekent ook dat eventuele kosten voor cursusmateriaal vanaf 1 januari 2013 niet langer gesubsidieerd kunnen worden.

De KMO-portefeuille is een jaarlijkse steun.

Hebt u graag meer informatie:

 

Plafonnering van het inschrijvingsgeld

U betaalt per semester een maximum van 300 euro inschrijvingsgeld per opleiding. Als u tijdens een semester verschillende opleidingen volgt, dan betaalt u per gevolgde opleiding een maximum van 300 euro. Het eerste semester loopt van 1 september tot en met 31 december en het tweede semester loopt van 1 januari tot en met 31 augustus.

De plafonneringen zijn niet overdraagbaar naar een ander centrum.

Het centrum zal u bij inschrijving steeds een betalingsbewijs overhandigen na betaling. Daarmee kunt u zelf aantonen dat u het plafond bereikt hebt. 

Zoek opleidingen

Thema
Vestiging
Opleidingsdagen
Voorkennis
Duur van de opleiding