Op zoek naar een opleiding of naar informatie? Geef hier je zoekterm in.

Cookie consent

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CVO Cervo-Go of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

CVO Cervo-Go levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal CVO Cervo-Go de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

CVO Cervo-Go kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren via info@cervogo.be 

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CVO Cervo-Go geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

CVO Cervo-Go kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

CVO Cervo-Go verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd.

Privacybeleid

CVO Cervo-Go hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt wanneer u het contactformulier invult. In dat geval worden de persoonsgegevens die via het contactformulier overgemaakt worden, verwerkt door GO! scholengroep Westhoek om met u contact op te nemen en uw vraag, opmerking of klacht te beantwoorden. De gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden. Klachten worden verwerkt overeenkomstig het Klachtendecreet (registratie).

CVO Cervo-Go respecteert uw privacy en zal nooit persoonsgegevens doorgeven, verkopen of verhuren aan derden.

De privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016) biedt u de mogelijkheid om inzage te vragen van uw gegevens en ze desgevallend aan te vullen, te verbeteren of te wissen. Daartoe kan u met ons contact opnemen via info@cervogo.be De gegevens worden niet langer dan nodig bewaard.

CVO Cervo-Go kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Ontdek in onze privacyverklaring hoe CVO Cervo-Go omgaat met persoonsgegevens. Klik hier voor de privacyverklaring. 

Cookiebeleid 

CVO Cervo-GO! met maatschappelijke zetel te Sint-Elisabethlaan 6 – 8660 De Panne is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het hieronder vermelde e-mailadres: info@cervogo.be

CVO Cervo-GO! vindt het belangrijk dat je op iedere plaats en elk ogenblik haar CVO Cervo -content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. CVO Cervo wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Op CVO Cervo-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidhalve ‘ cookies’ genoemd. In dit cookiebeleid wenst CVO Cervo je te informeren welke cookies er worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate je als gebruiker het gebruik kan controleren. CVO Cervo wil namelijk graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar online diensten zoveel mogelijk waarborgen. CVO Cervo heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “CVO Cervo-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die CVO Cervo aanbiedt en die toegang geven tot CVO Cervo content.

CVO Cervo kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante CVO Scala-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op jouw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee jouw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

HOE KAN U HET GEBRUIK VAN COOKIES OP CVO CERVO-ONLINEDIENSTEN WEIGEREN OF BEHEREN?

Hoe kan je het gebruik van cookies op Cervo-

Je kunt de installatie van cookies weigeren via jouw browserinstellingen. Je kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vind je een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die CVO Cervo op haar websites gebruikt.

Gebruikte cookies

Het gebruiksgedrag op cervogo.be wordt via Google Analytics op geanonimiseerde wijze gemeten om

Naam

Geldigheid

Doel

_ga

2 jaar

Gebruikers onderscheiden

_gat

1 minuut

De aanvraagsnelheid beheren

_gac

90 dagen

campagne gerelateerde informatie voor de gebruiker

het informatieaanbod op cervogo.be te optimaliseren.

Contactgegevens:

CVO Cervo-Go

Sint-Elisabethlaan 6, 8660 De Panne

info@cervogo.be

Cookies aanpassen