Op zoek naar een opleiding of naar informatie? Geef hier je zoekterm in.

Over ons

In afstandsonderwijs en op 22 leslocaties bieden wij een zeer uitgebreide waaier van opleidingen talen, zorgkunde, begeleider kinderopvang, informatica, schrijnwerkerij, lassen, elektriciteit, koken, slagerij, mode, verkoop, administratie en pedicure. Een diploma secundair onderwijs kan je behalen in 1 jaar tijd of op je eigen tempo. Je kan de opleiding in contact- en/of afstandsonderwijs volgen. Met onze online afstandscursussen ben je vrij om te leren, efficiënt en comfortabel waar en wanneer je wil. Aanbod afstandsonderwijs: zorgkunde, administratie, computer, talen, Nederlands, verkoop, diploma secundair onderwijs ...

Onze Visie 

Everything is possible

Cvo Cervo-Go wil de cursist warm maken voor een houding van levenslang leren die combineerbaar is met werk, vrije tijd en het gezinsleven. We bouwen een stimulerende leeromgeving op maat van elke cursist met optimale ontplooiingsmogelijkheden en maximale talentontwikkeling in een individueel en geïntegreerd leertraject.

The garden of talent

We boren de intrinsieke motivatie van de lerende aan.  Onze leerkrachten zijn mentoren. Ze delen geen bloemen uit. Het is een fijn gevoel om er te krijgen, maar ze verwelken en nadien blijf je met niets achter. Net zoals kennis snel achterhaald is. Wij willen verder gaan en hen uitdagen om de methodieken en vaardigheden te verwerven om zelf te kweken en te planten om zo blijvend te kunnen oogsten, zodat ze levenslang kunnen genieten van een kleurrijke serre vol kennis en vaardigheden. 

The glass house

Cervo-Go is een open leerhuis, zonder ramen of deuren.  Door onze open ramen halen we de wereld binnen en bereiken we onze doelen door bondgenoten te zoeken in ons maatschappelijk, sociaal en cultureel netwerk.  Als bruggenbouwer willen we mensen en hun opinies bij elkaar brengen en hun onderlinge tegenstellingen verkleinen. 

We spelen in op de noden en kansen van de arbeidsmarkt en helpen werkzoekende en werkende cursisten op weg naar (ander) werk of promotie. Onze opleidingsvloer wordt de arbeidsmarkt en omgekeerd.

Ambassadors only

Mensen maken onderwijs. Cervo heeft een vakbekwaam en geëngageerd team van medewerkers. 

We zijn kritisch voor onszelf en willen continu verbeteren. We pakken onze organisatiestructuur en –cultuur aan en bedenken samen oplossingen.  Elk personeelslid kan in een ongedwongen werkklimaat aan de slag en krijgt inzage in en medezeggenschap over de plannen en de aanpak die we in het centrum hanteren.  Zo krijgt elk personeelslid de kans om zich als ambassadeur van het centrum te profileren met ruimte voor zijn of haar eigenheid.

 

Onze missie

Als centrum voor volwassenenonderwijs wil CVO Cervo-Go enerzijds de cursisten de kennis, vaardigheden en attitudes bij brengen die nodig zijn voor:

  • de persoonlijke ontwikkeling
  • het maatschappelijk functioneren
  • het verder deelnemen aan onderwijs
  • het uitoefenen van een beroep en uitstroom naar werk
  • het beheersen van een taal
  • inzetten op herkansing en re-integratie van gedetineerden

Anderzijds willen we de cursisten in staat stellen erkende studiebewijzen te behalen

We spelen flexibel in op maatschappelijke ontwikkelingen en noden en bieden gedifferentieerd onderwijs aangepast aan de individuele noden van de cursist. 

 

Onze waarden

Klantgerichtheid: Klantgerichtheid is voor cvo Cervo-Go een belangrijke voorwaarde om tot een kwalitatief en hoogwaardig onderwijsproduct te komen.  Dit doen we door in te spelen op de wensen en verwachtingen van de cursisten en dit binnen onze opdracht als onderwijsinstelling.  Hiervoor verzamelen we kennis over wat de cursist bezighoudt en wat zij verwachten van ons centrum.  We meten de klantgerichtheid op 9 dimensies: tastbare waarnemingen, toegankelijkheid, hoffelijkheid, begrip van/voor de cursist, actieve klantgerichtheid, bekwaamheid, betrouwbaarheid, veiligheid en communicatie.  Dit doen we door periodiek en herhaaldelijk onderzoek, zodat we als centrum de vinger aan de pols kunnen houden inzake wat leeft bij onze cursisten. 

Professionaliteit: Zowel naar onze cursisten toe, als naar onze partners in onderwijs en stakeholders streven wij naar professionaliteit.  Dit komt tot uiting in onze opleidingen op maat, waarin we het pad openen tot levenslang leren voor iedereen.  We willen excelleren in wat we doen en daarom werken bij cvo Cervo-Go leerkrachten met uitstekende vakbekwaamheid, experts in het lesgeven aan volwassenen met een passie voor hun vak.  Onze leerkrachten hebben een groot eigen leervermogen en houden constant het oog op nieuwe zaken en evoluties en ontwikkelingen in hun vakgebied, in lesmethodes en onderwijsvormen.  Ook de noden en vragen van de arbeidsmarkt verliezen wij niet uit het oog.  Op die manier willen we nieuwe zaken snel en kwalitatief implementeren.  Hierdoor zijn we in staat bewezen kennis en inzichten onmiddellijk in de eigen praktijk toe te passen, want ten goede komt aan het onderrichten van onze cursisten.  

Innovatief: Cvo Cervo-Go streeft ernaar om innovatief onderwijs te bieden door kwaliteitsmensen aan te sporen om leerkracht te worden en leerkracht te blijven, de pedagogische aanpak in de klas te evalueren en permanent te verbeteren, hoge kwaliteit van beleidsmedewerkers en coördinatoren na te streven en te focussen op het succes van elke cursist.  Dit doen we door ontwikkeling en professionalisering van leerkrachten en medewerkers, ons te verbeteren door innovatie en uitwisseling met collega’s en experts.  We streven zo naar duurzame vernieuwingen voor ons onderwijs. Het zoeken naar nieuwe dingen vormt een constante in cvo Cervo-Go.   

Respectvol: Dit is een kernwaarde van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.  Respectvol zijn realiseren wij door te aanvaarden dat iedereen verschillend is en tegelijkertijd in te zien dat verschillend zijn een meerwaarde biedt voor ons centrum en het leren dat wij aanbieden, als eerste pijler.  Deze denkwijze trachten wij ook over te brengen aan onze cursisten.  Waardering opbrengen voor elkaar en verdraagzaamheid tegenover de ander vormen de tweede en de derde pijler van respectvol zijn.  Respectvolle mensen laten anderen in hun eigenwaarde en zien hen als gelijkwaardig. 

Actief pluralisme: Ons actief pluralisme uit zich in een openheid voor verschillende culturen, ziens­wijzen en overtuigingen. Daarbij kunnen anderen rekenen op onze oprechte in­teresse voor hun ideeën en gewoonten. Zelf gaan we actief op zoek naar de positieve elementen in verschillende zienswijzen.  Deze zienswijze trachten wij over te brengen aan onze cursisten. 

Marktgerichtheid: Cvo Cervo-Go is zich bewust van en werkt aan het inspelen op bewegingen en behoeften binnen de markt, zowel de onderwijsmarkt als de markt van de studiegebieden waarin we actief zijn.  Cvo Cervo-Go streeft ernaar om het krachtveld tussen marktgerichtheid en klantgerichtheid in harmonie samen te brengen.  De vraag van de markt strookt niet altijd met de behoeften van de cursist.  We streven ernaar de vertaalslag te maken tussen de mogelijkheden die de markt biedt en de behoeften van de cursist.