Op zoek naar een opleiding of naar informatie? Geef hier je zoekterm in.

Italiaans

Italiaanse conversatie (niveau 7)

Italiaanse conversatie (niveau 7)

Om de cursus Italiaans VT 1 A/B te kunnen volgen heeft de cursist de leerplandoelstellingen van richtgraad 2.4 verworven. Met andere woorden, hij moet

  • ofwel een certificaat van richtgraad 2.4 behaald hebben

  • ofwel via een oriënteringsproef aantonen dat hij richtgraad 2.4 verworven heeft.

‘Vantage’ of richtgraad 3 is het niveau van de echte talige zelfstandigheid. De taalgebruiker kan zowel adequaat als vlot communiceren. Zijn taalgebruik is voldoende rijk en genuanceerd. Deze taalgebruiker kan de hoofdzaken begrijpen van de complexe, zowel concrete als abstracte teksten. Hij kan vlot en spontaan communiceren en wel zo dat een gesprek met een moedertaalspreker voor beide partners zonder inspanning verloopt. Hij kan gedetailleerd en helder communiceren over een breed gamma onderwerpen en kan een standpunt ten aanzien van een thema verdedigen door de voor- en nadelen van diverse opties weer te geven.

In richtgraad 3.1. ligt het accent op het mondelinge taalgebruik. De training van de spreek-en luistervaardigheid staan centraal.

Er wordt gewerkt aan de hand van een handboek met authentiek lees- en luistermateriaal. De passieve en actieve woordenschat worden hierdoor sterk uitgebreid. Elk hoofdstuk behandelt een andere Italiaanse regio. Zo worden volk en cultuur ook in de kijker geplaatst. Ook de spraakkunst van de afgelopen jaren wordt hernomen, zij het steeds met de nadruk op het gebruik ervan in de praktijk.  Wie nieuw instapt (mits de nodige voorkennis) dient ook nog Qua e là per L'Italia aan te kopen (dit kan via de leerkracht/school). De kostprijs bedraagt €32,30.

Naast het handboek maken we gebruik van een Italiaans tijdschrift. Wekelijks brengt een cursist een zelfgekozen artikel voor de klas. De thema’s in het tijdschrift zijn uitermate gevarieerd, gaande van actualiteit (politiek, film, muziek), over gastronomie tot verborgen vakantiebestemmingen.

De officiële benaming van deze cursus is Italiaans Vantage mondeling A + Italiaans Vantage mondeling B.

Deze opleiding omvat:
Duur opleiding 120lt
Prijs € 180
Cursusmateriaal- en/of ondersteunend lesmateriaal € 20
Voorkennis vereist Italiaans 1 (120lt)
Italiaans 2 (120lt)
Italiaans 3 (120lt)
Italiaans 4 (120lt)
Italiaans 5 (120lt)
Italiaans 6 (120lt)
Lesdata
Vestiging Dag Tijdstip Van Tot Lokaal Afstandsonderwijs Meer info Inschrijven
Cervo-Go Nieuwpoort Woensdag
18:30 - 21:45

11/09/2024

28/05/2025 7
nee Inschrijven
Cervo-Go De Panne Maandag
08:55 - 12:10

9/09/2024

26/05/2025 H2
nee Inschrijven