Op zoek naar een opleiding of naar informatie? Geef hier je zoekterm in.

Voetverzorger - 1 jarige opleiding

Pedicure 1

Pedicure 1

De module Pedicure 1 bestaat uit 3 onderdelen:

Basiskennis voetverzorging (60lt), Initiatie voet- en nagelverzorging (40lt), Elementaire voetverzorgingstechnieken (60lt)

Wat komt er aan bod:

1. Basiskennis voetverzorging (60 lestijden)

In deze module verwerft de cursist een stevige theoretische onderbouw van weefselleer en anatomie in het kader van voetverzorging. Hij leert eveneens een behandelingsplan invullen om een nagelverzorging uit te voeren.

2. Initiatie voet- en nagelverzorging (40 lestijden)

In deze module leert de cursist een eenvoudig behandelingsplan invullen voor het uitvoeren van een elementaire voetverzorging. Hij leert eveneens de verschillende mogelijkheden van manuele nagelverzorging uitvoeren, een voetcrème inmasseren, de behandeling uitvoeren op basis van elementaire kennis van nagel, huid, producten en materialen en de behandeling flexibel aanpassen aan de invloeden ervan op de nagel. Communicatievaardigheden en deontologie worden in het kader van het ontvangen van een klant bijgebracht. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd.

3. Elementaire voetverzorgingstechnieken (60lt lestijden)

In deze module leert de cursist een behandelingsplan invullen voor het uitvoeren van een nagelverzorging. Hij leert nagelverzorging, manueel en met apparaten uitvoeren, voetmassage en de techniek ter voorkoming van het ingroeien van de nagels. Hij leert de behandeling uitvoeren op basis van kennis van nagel en huid en hun anomalieën, van lichaamsstelsels, fysiologie, cosmetische producten, farmaceutische hulpmiddelen, materialen en apparaten. Hij leert de behandeling flexibel aanpassen naargelang de invloeden ervan op de nagel. Communicatievaardigheden en deontologie worden in het kader van het ontvangen van een klant bijgebracht. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd.


Via de leerkracht kunt u tijdens de eerste les 3 handboeken aanschaffen die u kunt gebruiken gedurende de hele opleiding. De kostprijs van die boeken bedraagt per boek ongeveer €25.  Voor de opleiding voetverzorger dient de cursist zelf de gereedschappen/materialen aan te kopen. Samen met de boeken komt dit neer op max. €400 voor de totale opleiding. Wat er precies dient aangekocht te worden wordt besproken tijdens de eerste les. U bent vrij om zelf te kiezen waar u uw gereedschappen aankoopt. 

Deze opleiding omvat:
Duur opleiding 160lt
Prijs € 240
Cursusmateriaal € 25
Opleidingscheques Ja
Tweedekansonderwijs Ja
Lesdata
Vestiging Dag Tijdstip Van Tot Lokaal Afstandsonderwijs Meer info Inschrijven
Cervo-Go De Panne Maandag
Woensdag
13:00 - 17:10
13:20 - 17:30

5/09/2022

11/01/2023 SVZ
SVZ
nee Info Inschrijven