Disclaimer en privacybeleid

Contactgegevens:

CVO Cervo-Go

Sint-Elisabethlaan 6, 8660 De Panne

info@cervogo.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CVO Cervo-Go of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

CVO Cervo-Go levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal CVO Cervo-Go de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

CVO Cervo-Go kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren d.m.v. het contactformulier.

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CVO Cervo-Go geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

CVO Cervo-Go kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

CVO Cervo-Go verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd.

Privacybeleid

CVO Cervo-Go hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt wanneer u het contactformulier invult. In dat geval worden de persoonsgegevens die via het contactformulier overgemaakt worden, verwerkt door GO! scholengroep Westhoek om met u contact op te nemen en uw vraag, opmerking of klacht te beantwoorden. De gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden. Klachten worden verwerkt overeenkomstig het Klachtendecreet (registratie).

CVO Cervo-Go respecteert uw privacy en zal nooit persoonsgegevens doorgeven, verkopen of verhuren aan derden.

De privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016) biedt u de mogelijkheid om inzage te vragen van uw gegevens en ze desgevallend aan te vullen, te verbeteren of te wissen. Daartoe kan u rechtstreeks contact opnemen met het aanspreekpunt informatieveiligheid van het centrum. De gegevens worden niet langer dan nodig bewaard.

CVO Cervo-Go kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Ontdek in onze privacyverklaring hoe CVO Cervo-Go omgaat met persoonsgegevens. Klik hier voor de privacyverklaring. 

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Infosessie Tweedekans onderwijs

Heb je interesse voor deze opleiding en/of infosessie? Meld je dan hier aan.

Meer info

Info Zorgkunde

Heb je interesse voor deze opleiding en/of wil je een infosessie bijwonen? Meld je hier aan en we nemen snel contact met je op.

Meer info

150u bijscholing voor zorgkundigen - 5 bijkomende handelingen

Zorgkundigen mogen vanaf 1 september 2019, mits een bijkomende opleiding van 150 uur, bijkomende verpleegkundige taken uitvoeren bij een patiënt, zoals het toedienen van oogdruppels of het meten van de suikerspiegel of de bloeddruk.

Meer info