Op zoek naar een opleiding of naar informatie? Geef hier je zoekterm in.

VOKA: Westhoek scoort slecht op het vlak van levenslang leren

Enkele opleidingspartners bundelen de krachten
De Westhoek is het zwakke broertje in de klas als het op levenslang leren aankomt. Tegenover de rest van Vlaanderen (11,9%) en bij uitbreiding Europa (15%) loopt de regio (8,78%) ver achter op het gemiddelde. Het project Westhoekambassadeurs Levenslang Leren wil daar verandering in brengen.

Westhoek scoort slecht op het vlak van levenslang leren Alexander Rosseel, Anneleen Feys en Brecht Carette.
“Sinds 2015 gaat het levenslang leren in de Westhoek er structureel op achteruit. Eén van de redenen is dat een aantal belangrijke opleidingspartners zoals de VDAB en Syntra wegtrekken uit de kleinere steden en gemeenten en zich centraliseren. Maar ook de lage bevolkingsdichtheid, de vergrijzing, de lagere scholingsgraad en moeilijke mobiliteit spelen een rol”, vertelt Brecht Carette van Ligo. “Met Ligo, cvo Miras en cvo Cervo-Go willen we absoluut verankerd blijven in alle regio’s en gemeenten zodat we voor iedereen cursussen kunnen blijven aanbieden. Dankzij de steun van de overheid wil het project Westhoekambassadeurs Levenslang Leren de samenwerking tussen de 3 spelers in het volwassenonderwijs versterken.”

Heel wat aanbieders van volwassenonderwijs zijn moeilijk bereikbaar voor de cursisten, waardoor ze afhaken om terug te gaan studeren of zich bij te scholen. Sinds kort zijn bedrijven door de zogenaamde arbeidsdeal wettelijk verplicht door de overheid om werknemers 4 tot 5 dagen per jaar opleiding te laten volgen. Dat moet tijdens de werkuren gebeuren. De cursussen kan men zowel online, op de werkvloer of op een andere locatie volgen. Bedrijven moeten een opleidingsplan opstellen om aan deze voorwaarden te voldoen. “En ook daar wringt het schoentje. Veel bedrijven, overheden of lokale besturen kennen de weg naar onze opleidingscentra onvoldoende. Met ons project willen we hen daarbij helpen”, weet Anneleen Feys van cvo Miras.

Beter bekendmaken
“Veel instanties denken dat wij alleen avondonderwijs aanbieden en enkel basisopleidingen zoals Spaans voor op reis. Maar het aanbod is veel ruimer. We geven ook dagopleidingen en dat in de meest uiteenlopende sectoren, zoals zorg, techniek, ICT, bouw of schoonheidszorgen. Onze grootste troef is dat we een volledig traject op maat van elke cursist kunnen aanbieden, afhankelijk van de individuele capaciteiten en de situatie waarin hij of zij zich bevindt. Terwijl Ligo zich vooral concentreert op de basisvaardigheden zoals taal, wiskunde en digitale toepassingen en zich richt op het niveau lager onderwijs en eerste graad secundair, spitsen cvo Miras en Cervo-Go zich eerder toe op meer gespecialiseerde beroepsopleidingen voor volwassenen.”

“Met ons project willen we het volwassenenonderwijs beter bekendmaken bij bedrijven en luisteren naar hun noden. Werkgevers spelen een belangrijke rol in het opleiden van hun werknemers. Het uitgebreide aanbod van het volwassenenonderwijs kan flexibel en op maat ingezet worden. De cursussen zijn officieel gecertificeerd door de overheid en kunnen tegen concurrentiële prijzen worden aangeboden, vult Alexander Rosseel van cvo Cervo-Go aan. (FL) Artikel VOKA. Artikel VOKA