Op zoek naar een opleiding of naar informatie? Geef hier je zoekterm in.

Italiaans

Italiaans 9

Italiaans 9

Om de cursus Italiaans EFF 1 A/B te kunnen volgen heeft de cursist de leerplandoelstellingen van richtgraad 3 verworven. Met andere woorden, hij moet

  • ofwel een certificaat van richtgraad 3 behaald hebben

  • ofwel via een oriënteringsproef aantonen dat hij richtgraad 3 verworven heeft.

‘Effectiveness’ of richtgraad 4 is het niveau van de uitgebreide talige zelfstandigheid. Na het behalen van deze graad kan taalgebruiker zonder moeite vlot en spontaan communiceren, ook over complexe onderwerpen. Zijn taalgebruik getuigt van een hoge mate van nauwkeurigheid en adequaatheid. Hij kan zich toespitsen op specifieke vakgebieden. De taalgebruiker kan een brede waaier van lange teksten begrijpen en er de impliciete betekenis in achterhalen. Hij kan zich vlot en spontaan uitdrukken zonder op het eerste gezicht al te veel naar woorden te moeten zoeken. Hij kan taal soepel en doeltreffend aanwenden voor sociale, educatieve en professionele doeleinden. Hij kan een heldere, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst produceren over complexe onderwerpen.

Concreet werken we naar dit niveau toe aan de hand van onderstaand lesmateriaal:

- een handboek niveau C1/C2 met uitgebreid authentiek luister- en leesmateriaal opgedeeld in verschillende thema’s nl. Arti (o.a. Roma Antica, il Cinema italiano, Scrittori en Comicità), Geografia (met o.a. Le Alpi en Le Isole), Società (met o.a. Periferia e architettura en Vita d’ufficio), Storia (met o.a. la Cosa Nostra en il Fascismo) en Lingua (met o.a. Parolacce en Mode e tic verbali). Binnen elk hoofdstuk en vanuit de leesteksten worden telkens een aantal aspecten van de Italiaanse grammatica hernomen en verder uitgediept. 

- eigen cursusmateriaal rond de thema’s la cucina italiana en andare in vacanza in Italia. Het cursusmateriaal is gebaseerd op authentieke lees- en luisterteksten en heeft als hoofddoel conversatie. Het thema reizen en leven in Italië staat centraal. We gaan op reis naar de mooiste steden en regio’s en ontdekken verborgen pareltjes. Onderweg genieten we van de geweldige Italiaanse keuken.
- spelmateriaal rond land en cultuur, spreekwoorden enz. met als hoofddoel het bevorderen van de spreekvaardigheid.
- Italiaanse film: er wordt o.a. over verschillende weken verspreid een aflevering van een detectiveserie bekeken, waarbij naast het inoefenen van de luistervaardigheid conversatie weerom het hoofddoel is (bespreking scènes en personages en formuleren van hypotheses).
- Italiaanse literatuur: verspreid over het schooljaar wordt een Italiaanse roman behandeld; het lezen gebeurt thuis, in de klas wordt de inhoud besproken en wordt er dieper ingegaan op woordenschat en zinsstructuren.   

De officiële benaming van deze cursus is Italiaans Effectiveness mondeling + Italiaans Effectiveness schriftelijk

Deze opleiding omvat:
Duur opleiding 120lt
Prijs € 180
Cursusmateriaal- en/of ondersteunend lesmateriaal € 52,3
Voorkennis vereist Italiaans 1 (120lt)
Italiaans 2 (120lt)
Italiaans 3 (120lt)
Italiaans 4 (120lt)
Italiaans 5 (120lt)
Italiaans 6 Nieuwpoort (120lt)
Italiaanse conversatie (TH 4) (120lt)
Italiaans 7 (120lt)
Lesdata
Vestiging Dag Tijdstip Van Tot Lokaal Afstandsonderwijs Meer info Inschrijven
Cervo-Go De Panne Maandag
13:30 - 16:45

11/09/2023

27/05/2024 H2
nee Inschrijven