Op zoek naar een opleiding of naar informatie? Geef hier je zoekterm in.

Italiaans

Italiaanse conversatie (niveau 9)

Italiaanse conversatie (niveau 9)

Om de cursus Italiaans EFF 1 A/B te kunnen volgen heeft de cursist de leerplandoelstellingen van richtgraad 3 verworven. Met andere woorden, hij moet

  • ofwel een certificaat van richtgraad 3 behaald hebben

  • ofwel via een oriënteringsproef aantonen dat hij richtgraad 3 verworven heeft.

    ‘Effectiveness’ of richtgraad 4' is het niveau van de uitgebreide talige zelfstandigheid. Na het behalen van deze graad kan taalgebruiker zonder moeite vlot en spontaan communiceren, ook over complexe onderwerpen. Zijn taalgebruik getuigt van een hoge mate van nauwkeurigheid en adequaatheid. Hij kan zich toespitsen op specifieke vakgebieden. De taalgebruiker kan een brede waaier van lange teksten begrijpen en er de impliciete betekenis in achterhalen. Hij kan zich vlot en spontaan uitdrukken zonder op het eerste gezicht al te veel naar woorden te moeten zoeken. Hij kan taal soepel en doeltreffend aanwenden voor sociale, educatieve en professionele doeleinden. Hij kan een heldere, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst produceren over complexe onderwerpen.

Concreet werken we naar dit niveau toe aan de hand van onderstaand lesmateriaal:

  • er wordt gewerkt aan de hand van een handboek met authentiek lees- en luistermateriaal. De passieve en actieve woordenschat worden hierdoor sterk uitgebreid. Elk hoofdstuk behandelt een andere Italiaanse regio. Zo worden volk en cultuur ook in de kijker geplaatst. Ook de spraakkunst van de afgelopen jaren wordt hernomen, zij het steeds met de nadruk op het gebruik ervan in de praktijk.  Wie nieuw instapt (mits de nodige voorkennis) dient ook nog Qua e là per L'Italia aan te kopen (dit kan via de leerkracht/school). De kostprijs bedraagt €32,30.
  • eigen cursusmateriaal rond de thema’s la cucina italiana en andare in vacanza in Italia. Het cursusmateriaal is gebaseerd op authentieke lees- en luisterteksten en heeft als hoofddoel conversatie. Het thema reizen en leven in Italië staat centraal. We gaan op reis naar de mooiste steden en regio’s en ontdekken verborgen pareltjes. Onderweg genieten we van de geweldige Italiaanse keuken.
  • spelmateriaal rond land en cultuur, spreekwoorden enz. met als hoofddoel het bevorderen van de spreekvaardigheid.
  • naast het handboek maken we gebruik van een Italiaans tijdschrift. Wekelijks brengt een cursist een zelfgekozen artikel voor de klas. De thema’s in het tijdschrift zijn uitermate gevarieerd, gaande van actualiteit (politiek, film, muziek), over gastronomie tot verborgen vakantiebestemmingen

De officiële benaming van deze cursus is Italiaans Effectiveness mondeling + Italiaans Effectiveness schriftelijk

Deze opleiding omvat:
Duur opleiding 120lt
Prijs € 180
Cursusmateriaal- en/of ondersteunend lesmateriaal € 20
Voorkennis vereist Italiaans 1 (120lt)
Italiaans 2 (120lt)
Italiaans 3 (120lt)
Italiaans 4 (120lt)
Italiaans 5 (120lt)
Italiaanse conversatie (niveau 7) (120lt)
Italiaans 6 (120lt)
Lesdata
Vestiging Dag Tijdstip Van Tot Lokaal Afstandsonderwijs Meer info Inschrijven
Vestiging:Cervo-Go De Panne Dag: Maandag
Tijdstip: 13:30 - 16:45
Van:

9/09/2024

Tot: 26/05/2025 Lokaal: H2
Afstandsonderwijs:nee Inschrijven